U toku akcija orezivanja stabala i ukrasnog grmlja, čišćenje zelenih površina i popravna javne rasvjete

Akciju čišćenja smeća i to posebno onog iz domaćinstava koje završi na javnim zelenim površinama, ali i čišćenje biljnog otpada, uređenje travnjaka, grmlja i mladih stabala, shodno povoljnim vremenskim prilikama preduzeće „Park“ nastavlja i ovih dana.

U naseljima Koševsko brdo i Ciglane u toku je orezivanje ukrasnog grmlja, a konkretno akcija oblikovanja i uređivanja sadnica vrši se u ulici Antuna Hangija. Na Marijin dvoru u ulici Zmaja od Bosne izvršeno je orezivanje stabala u zelenom pojasu između saobraćajnica, kao i uklanjanje kompletnih starih i oštećenih stabala. Danas se orezivanje stabala vrši u parkovima Koševo I i II, a jučer u ulicama Kranjčevićeva i Zaima Šarca.

Parkovske površine u Koševu I i II također su očišćene od smeća, ali i opalog lišća, iste aktivnosti realiziraju se naselju Breka.

U Novom Sarajevu jučer je vršeno čišćenje travnjaka u ulicama Behdžeta Mutevelića i Envera Šehovića, a danas u ulici Topal Osman paše. Smeće je prikupljano i u naselju Hrasno, dok je pomoću mehanizacije vršen utovar i odvoz ranije prikupljenog smeća u Vilsonovom šetalištu, te u ulicama Zmaja od Bosne i Behdžeta Mutevelića.

Na području Novog Grada nastavljeno je orezivanje i oblikovanje krošnji stabala, a ovih dana te aktivnosti vrše se na području Alipašinog polja (C faza).

Isti poslovi ujedno se vrše i na području banjskih parkova na Ilidži, jučer i u naselju Pejton, a prikupljanje smeća vrši se i u naseljima Lužani i Hrasnica.

Javne zelene površine očišćene su i u ulicama Tome Mendeša i Feriza Merzuka u Vogošći, kao i pomoću mehanizacije utovar i odvoz prikupljenog otpada.

Ekipa preduzeća „Park“ zadužena za održavanje i popravku javne rasvjete u općinama Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad aktivna je na otklanjanju prijavljenih kvarova putem Centra za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS. Ovih dana otklonjeni su kvarovi i izvršena popravka javne rasvjete u ulicama Jukićeva, Branilaca Sarajeva, Branilaca Šipa, Višnjik, Kartal donji i Alipašina na području Centra, u Novom Gradu u ulicama Esada Midžića, Vladimira Preloga, Ilije Engela, Gradačačka, Ramiza Salčina, Branislava Nušića, Trg ZAVNOBiH-a i Vrbovska, a u Novom Sarajevu u ulicama Porodice Ribar, Zahira Panjete i Branka Galeba.