U parkovima na području općine Centar i Ilidža orezivanje i estetsko oblikovanje krošnji stabala

Ekipa Sektora održavanja javnih zelenih površina i sječa stabala danas su udruženo djelovale na terenu, a rezultati njihovog rada vidljivi su u parku između Općine Centar i Doma sindikata, kao i u parku Hastahana.

Naime danas, zahvaljujući pogodnim vremenskim prilikama, radilo se na orezivanju i oblikovanju krošnji ukrasnih stabala. U Parku kod zgrade Općine Centar orezano je i estetski oblikovano stablo piramidalnog graba, a u parku Hastahana uređena su četiri takva stabla.

Danas su od smeća i biljnog otpada očišćene  i zelene površine u Velikom i Malom parku, a također je izvršeno čišćenje i metenje parkovskih staza, platoa i stepeništa. U Tepebašinoj ulici osim prikupljanja i čišćenja opalog lišća vršeno je i orezivanje ukrsnog grmlja i manjih stabala.

U Novom Sarajevu danas su na programu čišćenja od smeća, koje je tokom vikenda umjesto u kontejnerima i parkovskim korpama završilo na zelenim površinama, bile površine koje se nalaze uz glavne i veće saobraćajnice, te u naselju Grbavica. Isti takvi radovi na području Novog Grada obavljani su uz glavne i veće saobraćajnice u naseljima Otoka, Dobrinja i Alipašino polje (B i C faza), a izgrabljivanje i prikupljanje biljnog otpada vršeno je i na zelenim površinama u ulici Geteova.

Zelene površine u Hrasnici, u ulici Hrasnička cesta, Butmirska cesta, te naseljima Pajton, Stup, Otes i u centralnom dijelu Ilidže očišćene su od smeća i drugog otpada, a u naselju Pejton izvršeno je i orezivanje i estetsko oblikovanje grmlja.

U Vogošći na programu čišćenja danas su bile ulice Omadinska, Braće Kršo, Feriza Merzuka, Tome Mendeša i Spasoje Blagovčanina.

Na području Starog Grada, Centra i Novog Sarajeva danas je pomoću mehanizacije izvršen i utovar i odvoz ranije prikupljenog smeća sa zelenih površina.

Ekipa specijalizirana za orezivanje i sječu stabala također je, shodno rješenju Općine Ilidža, izvršila orezivanje i reduciranje krošnje stabla topole u ulici Bosanskih gazija.