Hortikulturno uređeno Centralno spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima u Novom Gradu, počelo uređenje i sadnja cvijeća u cvjetnim gredicama

Preduzeće „Park“ danas je, shodno nalogu Općine Novi Grad završilo hortikulturno uređenje Centralnog spomen- obilježja šehidima i poginulim borcima u blizini zgrade Općine, čije otkrivanje je planirano sutra 1. marta, na Dan nezavisnosti.

Centralno spomen-obilježje radnici preduzeća „Park“ uredili novim sezonskim cvijećem i ukrasnim grmljem, živom ogradom, a rekonstruisan je i cjelokupan travnjak, te izvršena prihrana zemljišta. Izvršeno je i orezivanje te oblikovanje postojećih sadnica ukrasnog grmlja, uklonjeno jedno oštećeno manje stablo sa korjenovim sistemom, te izvršeno okopavanje zemlje u ružičnjacima, kao i orezivanje samih sadnica ruža. Navedene radove finansirala je Općina Novi Grad, a i ostale zelene površine u blizini zgrade Općine i Centralnog spomen-obilježja su uređene i očišćene.

Povodom Dana nezavisnosti preduzeće „Park“ u okviru dekoracije gradskih ulica i trgova završilo je i postavljanje državnih zastava na stubove javne rasvjete duž većih sarajevskih ulica.

U okviru radova na uređenju i pripremi javnih zelenih površina za proljetne i sunčanije dane brojni su i druge aktivnosti koje preduzeće „Park“  realizira, a osim prikupljanja i čišćenja smeća, biljnog otpada i odvoza istog, na području šest općina u Kantonu Sarajevo otpočeli su radovi na uređenju cvjetnih gredica u kojima je tokom jeseni zasađeno sezonsko cvijeće.

Danas je tako izvršeno prekopavanje zemljišta i plijevljenje korova u cvjetnim gredicama u Velikom parku u blizini Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, krajem prošle sedmice na rondou na Ilidži, u Parku prijateljstva na Dobrinji, a akcija uređenja cvjetnih gredica nastavit će se i narednih dana.

U toku su i radovi na uređenju sadnica ukrasnog grmlja i orezivanje krošnji manjih stabala, a danas su takve aktivnosti vršene u Saraj polju, dok je u Bulevaru Meše Selimovića u Novom Gradu izvršeno uređenje i okopavanje zemljišta uz sadnice žive ograde.

Uporedo s tim čišćenje smeća i prikupljanje opalog lišća sa travnjaka vršeno je u parku At Mejdan, na Trgu Oslobođenja-Alija Izetbegović, u ulici Husrefa Redžića, u Novom Sarajevu na površinama uz veće gradske saobraćajnice i u naselju Grbavica, u ulici Safeta Zajke i na Saraj polju, na Stupu, u centralnom dijelu Ilidže, u Hrasnici, u ulicama Kiseljačka i Ibrahima Ljubovića, a u Vogošći je čišćena škarpa uz glavnu saobraćajnicu na ulazu iz pravca grada.

Danas je, shodno nalogu Općine Novo Sarajevo, nastavljena sječa tri stabla jablana u ulici Paromlinska kod br. 5, a sve radove na uklanjanju stabala vršila je „Park“-ova specijalizirana ekipa za sječu i oblikovanje stabala.