Unapređenje saradnje preduzeća „Park“ i općina u KS, uređenje zelenila, cvjetnih gredica, ružičnjaka

Preduzeće „Park“ svake godine sa općinama u Kantonu Sarajevo u kojima ima nadležnost održavanja javnih zelenih površina ima izuzetno dobru saradnju na realizaciji projekata uređenja i obnove zelenih površina koje inače nisu obuhvaćene godišnjim Programom održavanja. Ovih dana naši timovi na terenu vrše pregled površina i izrađuju spiskove lokacija, te vrše izradu projekata, koji će biti obuhvaćeni ugovorima o saradnji, a čiji rezultati će biti obnova uništenih površina, dječijih igrališta, obnova i ugradnja novog parkovskog mobilijara i slično.

Intenzivnija saradnja na održavanju javnih zelenih površina bila je i tema sastanaka kojeg su predstavnici KJKP “Park“ održali sa Edinom Smajićem, načelnikom Općine Vogošća. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici načelnika iz resornih općinskih službi koji redovno prate rad i aktivnosti „Park“-a na terenu, a razgovarano je između ostalog o planiranim projektima na uređenju i održavanju parkova i zelenih površina u općini Vogošća.
Naglašeni su i neki od osnovnih problema sa kojima se preduzeće „Park“ već godinama susreće, kao što je nedostatak sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo, što je ustvari i razlog zbog kojeg Programom rada ne mogu biti obuhvaćena mnoga naselja u ovoj općini. Jedno od njih je, kako je rečeno na sastanku i naselje Rosulje. Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić naglasio je da će Općina shodno svojim mogućnostima podržavati aktivnosti ovog preduzeća, te tražiti najbolja rješenja upućivanjem zahtjeva prema višim nivoima vlasti. Bilo je riječi i o načinu održavanja dječijih igrališta, a dogovoreno je i da  radnici preduzeća „Park“ učestvuju u akciji „Čista i lijepa Vogošća „ koja će se održati 22. aprila.

Pored toga radnici preduzeća „Park“ lijepe i sunčanije dane koriste kako bi priveli kraju aktivnosti na uređenju cvjetnih gredica i ružičnjaka, uređenju starih stabala prije nove vegetativne faze, a posebna pažnja svakako posvećuje se čišćenju travnjaka od smeća i drugog otpada koji umjesto u korpama za smeće završi na javnim zelenim površinama.

Tako je danas izvršeno čišćenje površina u ulici Branilaca sarajeva, na Trgu Oslobođenja-Alija Izetbegović, u Hrasnom, u Bulevaru Meše Selimovića, u ulici Džemala Bijedića, Nedima Filipovića, Grbavička, Bajrama Zenunija, Ante Babića, u naselju otoka i Dobrinja, na Ilidži, Stupu, banjskim parkovima, u Pejtonu, te u ulici Jošanička.

U naselju Bare vršeno je okopavanje i uređenje ukrasnog grmlja i žive ograde, u Novom Sarajevu, na Saraj polju, u zelenom pojasu u ulici Butmirska cesta i u Igmanskoj ulici vršeno je prekopavanje zemje u cvjetnim gredicama i ružičnjacima, a u ulici Safeta Zajke izvršena je sadnja sezonskog cvijeća.