Preduzeće „Park“ danas otpočelo prvu ovogodišnju mašinsku košnju trave

Sunčaniji dani i više temperature koje pogoduju naglom i nešto ranijem početku vegetativne faze zelenila, ali i kontinuirano nastojanje preduzeća „Park“ da parkovi i zelene površine svakodnevno izgledaju uredno i čisto razlog su zbog kojeg je ovo preduzeće već krenulo u prvu ovogodišnju mašinsku košnju travnjaka u Kantonu Sarajevo.

Iako, u odnosu na prethodne godine, ova vrsta radova je pokrenuta i do dvadestak dana ranije, od jutros radnici preduzeća „Park“ na zelenim površinama pomoću kosilica uklanjanju travu i to uglavnom sa zelenih površina uz veće gradske saobraćajnice i na obalama Miljacke.

Već u petak završena je jedna faza košnje i uklanjanja trave sa površina na obalama Miljacke na području općine Novi Grad. Radnici preduzeća „Park“ sa kosilicama od jutarnjih sati su na terenu i vrše košnju trave sa zelenih površina u ulicama Maršala Tita, Musala, Reisa Džemaludina Čauševića i Mis Irbina. Danas je prva mašinska košnja izvršena i u ulici Lukavička cesta, odnosno uređen je zeleni pojas uz saobraćajnicu od Nedžarića prema kružnom toku u ovoj ulici, te prema naselju Dobrinja. Mašinska košnja trave danas je izvršena i u ulicama Paromlinska i Envera Šehovića u Novom Sarajevu. U planu je i da sutra na Ilidži počne košnja trave pomoću mehanizacije i trimera, a na programu će biti površine u Butmirskoj cesti.

Zadnje dane marta i prve aprila radnici preduzeća „Park“ iskorisitili su za uređenje cvjetnih gredica u kojima je zasađeno sezonsko cvijeće, ujedno se privodi kraju dopunska sadnja sezonskog cvijeća koje će sve do maja ukrašavati zelene površine, a nakon toga u iste će biti zasađene novo sezonsko cvijeće, čija proizvodnja u „Park“-ovom rasadniku u Nedžarićima je u toku. Krajem prošle sedmice rekonstrukcija „cvjetnog ruha“ izvršena je u ulici Envera Šehovića, Zmaja od Bosne, na Čengić Vili.

Izvršeno je i okopavanje žive ograde i grmlja u ulici Mis Irbina i Obala Maka Dizdara, Topal Osman paše, Franjevačka, u parku At Mejdan, na Otoci, u naselju Dobrinja, Ilidža, Otoka, a na Dobrinji, na Saraj polju, u zelenom pojasu na Dolac Malti i na Čengić Vili, te u Parku penzionera u Vogošći izvršena je sanacija i rekonstrukcija uništenih zelenih površina i površina gdje su prethodno vršeni prokopi i popravka podzemnih instalacija.