„Park“ za Općinu Novi Grad vrši izgradnju novih površina u Centru „Safet Zajko“, učestvuje u akciji čišćenja javnih površina na inicijativu Gradske uprave, nova uništavanja stabala u naselju Dobrinja

Ekipa preduzeća „Park“ zadužena za izgradnju i podizanje novih, te rekonstrukciju postojećih, zapuštenih i uništenih zelenih površina ovih dana ima pune ruke posla, jer početak sezone svakako je prilika za uređenje zelenih površina, sadnju novog zelenila, ugradnju i montažu parkovskog i mobilijara za igru i rekreaciju.
Tako su jutros, shodno ugovoru s Općinom Novi Grad radnici „Park“-a zaduženi za izgradnju novih sadržaja otpočeli radove na izgradnji novih površina za igru i rekreaciju u Centar za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”. Nakon pripreme zemljišta, radnici preduzeća „Park“ izvršit će sadnju mladih stabala, ukrasnog grmlja, a izvršit će i postavljanje, odnosno ugradnju parkovskih klupa i korpi. Sve radove finansira Općina Novi Grad.
Preduzeće „Park“ danas je angažmanom svojih radnika i mehanizacije učestvovalo i u velikoj akciji  sezonskog čišćenja i uređenja grada, koju je zajedno sa drugim komunalnim preduzećima organizirala Gradska uprava.
Današnjom akcijom koja je u jutarnjim satima počela u parku At Mejdan, a koja  je rezultat prošlosedmičnog sastanka gradonačelnika Sarajeva i direktora komunalnih preduzeća, očišćene su površine na području općina Stari Grad i Centar, a radnici preduzeća „Park“ zajedno sa mehanizacijom učestvovali su u prikupljanju smeća koje umjesto u korpama i kontejnerima završi na travnjacima, ali i površina koje inače nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.
Iako preduzeće „Park“ ulaže maksimalne napore da osim realizacije svih svojih redovnih obaveza, radnom snagom i mehanizacijom podrži brojne akcije institucija i udruženja na zaštiti i uređenju javnih zelenih površina, neprimjerenin odnosom pojedinih preduzeća i fizičkih lica prema zelenilu, posebno sadržajima na zelenim površinama naš rad i zalaganje često budu narušeni.
Takva situacija dešavala se jutros u ulici Sulejmana Filipovića kod br. 1 na Dobrinji, gdje su predstavnici upravitelja neovlašteno i bez ikakvog odobrenja orezali, pa time i uništili tri stabla breze, te ukrasno grmlje na zelenoj površini u blizini stambenog objekta. O svim dešavanjima i narušenoj slici i zelenila, ali i samoinicijativnim aktivnostima upravitelja ovog stambenog objekta obaviještena je i ekipa Komunalnih redara, koja je o svemu sačinila i zapisnik i proslijedila ga Kantonalnom inspektoratu. Ovom prilikom peduzeće „Park“ apeluje na građane, ali i privredne subjekte da ovakve aktivnosti ne vrše samoinicijativno, jer takvim nestručnim djelovanjem samo dodatno narušavaju javne zelene površine, a iste i nisu u skladu sa zakonom.