Preduzeće „Park“ orezuje stabla u At Mejdanu, postavlja zastave na stubove javne rasvjete, kosi zelene površine, te izgrađuje nove

Preduzeće “Park” i danas je u saradnji sa Gradskom upravom, Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS, te drugim komunalnim preduzećima radilo na uređenju i čišćenju gradskih ulica i javnih zelenih površina. Akcija sezonskog uređenja, koja je započela jučer, za cilj ima urediti i očistiti što više ulica i javnih površina kako povodom nastupajuće sezone, tako i povodom 6. aprila, rođendan Grada Sarajeva.

Danas je ekipa preduzeća ” Park” zadužena za orezivanje i njegu stabala pomoću auto korpi vršila orezivanje suhih grana na stablima u parku At Mejdan.
U pripremama povodom rođendanske svečanosti Sarajeva učestvovala je i ekipa preduzeća “Park” zadužena za dekorisanje gradskih ulica i trgova. Tako je danas pomoću auto korpi postavljeno nešto manje od 500 državnih i gradskih zastava na stubove javne rasvjete duž većih ulica u gradskim općinama.
Nastavljena je i košnja travnjaka u općinama Centar i to u Velikom i Malom parku, Novo Sarajevo na Dolac Malti i Čengić Vili, u Parku prijateljstva i na Dobrinji V u Novom Gradu, a na Ilidži danas je pomoću mehanizacije i trimera uređen i pokošen travnjak uz saobraćajnicu u ulici Butmirska cesta.
U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko” danas su nastavljene i aktivnosti na izgradnji i uređenju novih zelenih i površina za rekreaciju, a koje finansira Općina Novi Grad.