Ekipe preduzeća „Park“ na terenu užurbano saniraju štetu na stablima i zelenim površinama

Ekipe preduzeća „Park“ i danas na terenu nastavljaju aktivnosti na zaštiti i sprječavanju štete na stablima i drugom zelenilu na području šest općina u Kantonu Sarajevo.

Danas se osim otresanja snijega sa krošnji stabala intenzivno radi na rezanju i uklanjanju grana, dijelova krošnji ili kompletnih stabala koje su usljed težine snijega polomljeni i oštećeni. Sniježne padavine koje su nastavljene i jutros, ali i mobilizacija mehanizacije na poslovima otresanja snijega uslovljavaju dinamiku odvoza orezanih i prikupljenih grana, pa se iste trenutno ostavljaju na određenim mjestima na zelenim površinama, a odvoz se vrši u skladu sa uslovima i raspoloživim resursima.

Štete na stablima i drugom zelenilu uzrokovane težinom snijega koji je pao jesu velike, ali o konačnim rezultatima još uvijek je nezahvalno govoriti i one svakako u ovom momentu nisu prioritet. Osnovni zadatak preduzeća „Park“ trenutno je spriječiti nova oštećenja, očistiti parkovske staze, platoe i stepeništa, te ukloniti polomljene grane ili dijelove stabala kako bi otklonila opasnost za građane- pješake, ali i štete na imovini.

Naša ekipa zadužena za održavanje i popravku javne rasvjete na području općina Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad također na terenu je imala veliki broj intervencija u proteklim danima. Jučer je izvršena popravka i vraćanje u funkciju javne rasvjete u Djevojačkim vodama, u blizini osnovne škole u Buljakovom potoku, te u ulici Mustafe Muje Pašića, gdje su kablovi javne rasvjete ili stubovi oštećeni težinom i količinom snijega. Danas su naše ekipe na terenu i otklanjaju kvarove na javnoj rasvjeti u ulicama Trebevićka, Nahorevo, Atife Karalić, Nurudina Gacića, te Zmaja od Bosne koja je također pretrpjela oštećenja usljed sniježnih padavina.

Iako su svi naši radnici, sa kompletnom mehanizacijom na terenu i dalje apeliramo na građane da, ukoliko su u mogućnosti uklone snijeg sa mladih stabala i ukrasnog zelenila u blizini njihovih objekata, ali i da vode računa​ prilikom kretanja ispod stabala, kao i da automobile ne ostavljaju u blizini posebno velikih i starih stabala.

Naši radnici također i danas rade na sprječavanju štete na nastambama za životinje u RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt. Sve životinje i to njih oko 530 su dobro, raspolažemo dovoljnim količinama hrane, a one koje potiču iz toplijih krajeva zatvorene su u svojim nastambama i tako će i ostati dok niske temperature i sniježne padavine budu trajale.