U okviru akcije Općine Centar preduzeće „Park“ zasadilo 50 novih stabala na Gorici

Radnici preduzeća „Park“ danas, u okviru akcije „Uljepšajmo našu lokalnu zajednicu“ koju je organizirala Općina Centar, sadnjom oko 50 stabala završili su uređenje i rekonstrukciju do sada zapuštene zelene površine u naselju Gorica, odnosno na Crnom vrhu.

Današnja akcija, koja je ustvari trebala biti održana na Dan planete zemlje bila je prilika da se predstave dosadašnji radovi na ekološkom projektu Općine Centar, na čiju inicijativu je preduzeće „Park“ u proteklom periodu radilo na čišćenju, prikupljanju i odvozu ogromnih količina otpada koji je ostavljan na škarpi u blizini naselja na Gorici.

Prethodno je preduzeće „Park“ ručno i uz pomoć mehanizacije nekoliko dana očistilo otpad i odvezlo na gradsku deponiju, uradilo rekonstrukciju zemljišta, izvršilo dovoz i planiranje plodne zemlje, uradilo rekonstrukciju oko 4.000 kvadrata travnjaka. Od danas na ovoj ppotpuno uređenoj i očišćenoj zelenoj površini raste 21 stablo crnogorice i 35 stabala bjelogorice, te 40 komada sadnica zove.

Akciji sadnje i čišćenja prisustvovali su i učenici Srednje zubotehničke škole, a nekoliko stabala zasadili su i Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar, Mustafa Mulić dopredsjedavajući Općinskog vijeća, Bećir Sirovina, savjetnik načelnika za lokalnu samoupravu i Alen Ramić, v.d.direktora preduzeća „Park“.

Prema Ramićevim riječima, ovakvih projekata koji su rezultat vrlo dobre saradnje Općine Centar i preduzeća „Park“ u narednom periodu bit će zaista mnogo, a svaki za cilj ima doprinijeti uređenju zelenih površina i rekonstrukciji parkovskih sadržaja na području Centra.

Radnici preduzeća „Park“ danas su nastavili i aktivnosti na sanaciji polomljenih grana na stablima na području šest općina u Kantonu Sarajevo, a intenziviran je utovar i odvoz prikupljenog otpada. Radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina nastavili su i mašinsku košnju travnjaka u Malom i Velikom parku, u ulici Radićeva, u naselju Hrasno, na Ilidži u naseljima Pejton i Hrasnica, te u ulici Omladinska u Vogošći.

Danas se radilo i na uređenju cvjetnih gredica, a izrasli korov i trava očišćeni su u cvjetnim gredicama u banjskim gedicama na Ilidži.