Postavljene parkovske klupe i korpe u Centru „Safet Zajko“, u toku rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Patriotske lige i košnja trave na brojnim lokacijama u KS

Shodno ugovorima koje preduzeće „Park“ ove godine realizira sa Općinom Novi Grad brojne manje javne zelene površine i površine uz saobraćajnice u ovoj općini uređene su ili će to uskoro biti novim hortikulturnim sadržajima.

Preduzeće „Park“ angažirano je, između ostalog, i na uređenju i izgradnji novih zelenih površina u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ , a već je rekonstruisano i uređeno novih 4.500 m2 travnjaka, zasađeno oko 80 sadnica ukrasnog grmlja, te zasađeno novih 35 stabala.

Danas je ekipa preduzeća „Park“ u Centru „Safet Zajko“ radila na montaži i ugradnji novog parkovskog mobilijara, a uz staze za šetnju i odmor postavljeno je 16 novih parkovskih klupa, te korpe za smeće.

U prvih pet mjeseci realizirani su brojni projekti koje finansira Općina Novi Grad, a između ostalog uređen je prostor uz novootvoreni objekat MZ Aneks, Spomen obilježje u blizini zgrade Općine, Vile Hadžihalilovića, a sezonskim cvijećem uređena su tri kružna toka i to u Buča potoku, u ulici Džemala Bijedića i na Mojmilu, te šetnica u Bulevaru branilaca Dobrinje, Park prijateljstva i zeleni pojas od Otoke prema zgradi Općine.

Danas se završavaju i radovi na uređenju novog Spomen obilježja na Crnom vrhu u Centru, a trenutno je u toku postavljanje i ugradnja ploča na pristupnim stazama, a sve radove finansirala je Općina Centar.  Jučer je započeta i rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Patriotske lige, i to petog od ukupno osam,  čija obnova je obuhvaćena sporazumom sa Općinom Centar. Izvršena je priprema i proširenje terena za postavljanje gumene podloge, a sutra će biti izvršeno postavljanje tampona. Nakon toga pristupit će se postavljanju zaštitne ograde uz igralište. Time će biti završeno ukupno pet igrališta, uz prethodna četiri igrališta u ulicama Muhameda Hadžijahića, Koste Hermana, Mehmeda Spahe i Husrefa Redžića.

Preduzeće „Park“ ovih dana u potpunosti je angažirano na košnji i uklanjanju trave sa zelenih površina u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći, a koje su obuhvaćene našim programom održavanja.

U toku je košnja trave na Koševskom brdu i u naselju Breka, a orezivanje žive ograde vrši se u ulici Patriotske lige. Ručna i mašinska košnja trave vrši se na Trgu heroja i u ulici Olovska, te u naselju Velešićima, a naše ekipe orezuju živu ogradu na Trgu heroja, plijeve i okopavaju ružičnjake u ulici Put života.

U Novom Gradu izvršena je košnja trave na Dobrinji V, u ulici Janka Jolovića, Miroslava Krleže, Branilaca Dobrinje, Salke Lagumdžije, a jučer i na Alipašinom polju (C faza), na Mojmilu, u ulici Vahide Maglajlić, započelo je i uređenje žive ograde u Bulevaru Meše Selimovića na Otoci.

U toku je košnja trave u banjskim parkovima, kao i obala Željeznice kroz centralni dio Ilidže, a jučer je pokošena trava u naseljima Pejton i Otes.

Pomoću mehanizacije danas je uklonjena trava sa škarpe u ulici Igmanska u Vogošći, jučer u ulici Tome Mendeša, a očišćen je korov i izvršeno uređenje ružičnjaka u Jošaničkoj ulici.

Pomoću auto korpi izvršeno je orezivanje stabla platana u ulici Ibrahima Ljubovića, kao i uklanjanje starih i oštećenih grana jasena koje su ugrožavale obližnji stambeni objekat. U Starom Gradu u ulici Safvet bega Bašagića, shodno rješenju Općine Stari Grad, izvršena je sječa jednog stabla.