Nova 44 stabla breze od danas u Paromlinskoj ulici

Drvored breze u Paromlinskoj ulici u Novom Sarajevu od jutros je ponovo kompletan i uređen sa nova 44 mlada stabla.

Sadnji breza, koju su obavili radnici preduzeća „Park“,a inicirala je Općina Novo Sarajevo, prisustvovali su i Nedžad Koldžo, općinski načelnik i Suad Hećo, izvršni direktor održavanja javnih zelenih površina u preduzeću „Park“.

Sadnja breza u Paromlinskoj 1Sadnja breza u Paromlinskoj

Tom prilikom načelnik Koldžo, pošto je u navedenom drveoredu prethodnih godina dopunska sadnja obavljana već dva puta, apelirao je na građane da čuvaju i vode računa o novozasađenim stablima jer su ona pluća grada i javno dobro svih nas, a sve s ciljem da se ne ponovi situacija s početka 2012. godine kada je u ovoj ulici posađeno 50 stabala.

-Pošto je većina tih stabala uništena i polomljena s preduzećem „Park“ smo ponovo dogovorili i realizirali uređenje drvoreda duž cijele ove ulice, a sve u okviru godišnjeg ugovora o uređenja zelenih površina na području naše općine- kazao je Koldžo.

Sadnja breza u Paromlinskoj 2Prema riječima izvršnog direktora Heće pogodni vremenski uslovi i posjedovanje odraslih stabala dobijenih vlastitom rasadničkom proizvodnjom omogućili su prvu ovojesenjsku „Park“-ovu sadnju 44 nova stabala u Kantonu Sarajevo, a novouređeni drvored već od narednog proljeća u potpunosti će doprinijeti estetskom i ekološkom izgledu kako ovog naselja, tako i općine.

Inače, KJKP „Park“ u saradnji sa Općinom i u ovoj godini nastavit će ozelenjavanje javnih površina na području općine Novo Sarajevo, a najavljena je i sadnja preko 30 stabala kestena koja će u narednom periodu biti realizirana u ulici Zmaja od Bosne na potezu od Dolac Malte do Tehničke škole.