„Park“ nastavlja akciju uređenja zelenih površina

 

Sadnja cvijeća na mostu na Skenderiji 0Proljetnu akciju uređenja i čišćenja javnih zelenih površina, sadnje, odnosno dopune i zamjene sezonskog cvijeća, okopavanja i uređenje ukrasnog grmlja, mladih sadnica stabala  preduzeće „Park“ nastavilo je i ovih dana.

Naime, akcija započeta prije desetak dana, a inače zbog vremenskih prilika pokrenuta nešto ranije u odnosu na prethodne godine, danas se odvijala na most na Skenderiji.  Radnici preduzeća „Park“ novo  cvijeće  viole (maćuhice) i to 870 komada, dobijeno  vlastitom proizvodnjom u rasadniku Nedžarići,  zasadili su u saksije- žardinjere uz ogradu s obje strane mosta.

NovSadnja cvijeća na mostu na Skenderiji 1im cvijećem obnovljene su i cvjetne gredice u parku ispred Doma sindikata, uređene prije svega desetka dana, ali uništene tokom prošlosedmičnih protesta ispred zgrade Kantona Sarajevo.

Inače akcija uređenja zelenih površina proširena  je i aktivnostima na čišćenju i uređenju zelenih površina uz i oko zgrade Kantona Sarajevo, Općine Centar i Predsjedništva BiH, koje su oštećene tokom protesta u Sarajevu, a radnici i mehanizacija „Park“-a  angažirani su na prikupljanju otpadaka, čišćenju uništenog parkovskog i drugog mobilijara, odvozu smeća, kao i unutrašnjosti uništenih objekata.

Preduzeće  „Park“ osim redovnog uređenja i čišćenja parkovskih površiSadnja cvijeća na mostu na Skenderijina, te okopavanja i uređenja parkovskog zelenila, akciju sadnje, dopune i zamjene sezonskog cvijeća nastavit će se i narednih dana u skladu sa vremenskim uslovima.

Između ostalih bit će uređene i cvjetne gredice u Velikom i Malom parku, Koševu I i II, površine u ulicama Maršala Tita, Zmaja od Bosne i u Bulevaru Meše Selimovića. Novim cvijećem bit će ukrašeno i blokovsko zelenilo unutar naselja u svih šest općina u Kantonu Sarajevo u kojima preduzeće „Park“ vrši održavanje javih zelenih površina.