Djelatnosti

Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i to:

– Uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine);
– Nabavka i briga o životinjama;
– Uređenje, održavanje i podizanje nastambi ZOO vrtova;
– Uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka;
– Izgradnja staza, odnosno saobraćajnica kroz parkove i druge zelene i rekreacione površine (dječija igrališta i prateći parkovski mobilijar);
– Sječa i formiranje stabala;
– Biološka zaštita stabala;
– Dekoracija javnih zelenih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih manifestacija (održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih sajamskih i drugih manifestacija);
– Održavanje higijene na javnim zelenim površinama;
– Čišćenje snijega sa javnih površina (parkovske staze, stepeništa, mostovi i trgovi);
– Podizanje (izgradnja) novih parkovskih i zelenih površina (podizanje, rekonstrukcija i revitalizacija) i svih vrsta parkova i drugih zelenih i rekreativnih površina sa odgovarajućim mobilijarom;
– Proizvodnja i promet, putem vlastite veleprodajne i maloprodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena, dekorativnog grmlja, drveća, voća, plodne vrtlarske zemlje, lumbrihumusa, travnog tepiha (busa), kao i zaštitnih sredstava, proizvoda od keramike, pruća i betonske galanterije, poljoprivrednog alata i opreme, parkovskog mobilijara.