Šema organizacije KJKP ”Park” doo Sarajevo

sektor_odrzavanja sektor zajednickih poslova sektor za proizvodnju organizaciono_upravljacka_sema