Organi preduzeća

Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Skupština Preduzeća
– Besim Balić, predsjednik
– Amel Omerović, član
– Senad Mujić, član

 

2. Nadzorni odbor
– Adis Džabija, predsjednik
– Elmedina Bašić-Ešpek, član
– Rijad Mutapčić, član

 

2. Uprava Preduzeća:
– mr. Alen Ramić,  direktor Preduzeća
– Suad Hećo,  izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina
– prof. dr. Mufik Muslić, izvršni direktor za proizvodnju i inženjering i kapitalne investicije