Služba za komercijelne poslove, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove i Kabinet direktora

U jednom dijelu Preduzeća obavljaju se poslovi iz komercijalno- nabavnih, finansijsko- knjigovodstvenih i poslova iz oblasti opštih, pravnih i kadrovskih pitanja, te poslovi pripreme, projektovanja, katastra i sistem kvaliteta.

To su: Služba za komercijelne poslove, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove i Kabinet direktora.

Kontakt:
Služba za komercijelne poslove
Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 563;
Fax: + 387 33 560 561;
Centrala: + 387 33 560 560
E-mail: info@park.ba

Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove
Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 574;
Fax: + 387 33 560 561;
Centrala: + 387 33 560 560
E-mail: info@park.ba

Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove
Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 565;
Fax: + 387 33 560 561;
Centrala: + 387 33 560 560
E-mail: info@park.ba

Kabinet direktora
Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 570;
Fax: + 387 33 560 561;
Centrala: + 387 33 560 560
E-mail: info@park.ba