Služba za proizvodnju i proizvodne usluge

Park proizveo 300 000 komada sezonskog cvijeca
Zbog samostalnijeg i što efikasnijeg obavljanja osnovnih djelatnosti preduzeće “Park”, Služba za proizvodnju i proizvodne usluge bavi se rasadničkom proizvodnjom, izradom i montažom parkovskog mobilijara te proizvodnjom betonske galanterije, kao i izgradnja i podizanje zelenih površina sa hortikulturnim sadržajima. Rasadnici u Sokolović Koloniji i Nedžarićima raspolažu vrlo bogatim i kvalitetnim asortimanom cvijeća, drveća i drugog ukrasnog bilja, vrtnog alata, balkonskog namještaja, sadnica voća, sjemena o čijoj proizvodnji, uzgoju i prodaji brinu kvalifikovani inžinjeri i cvjećari. U navedenim objektima, između ostalog može se nabaviti plodna povrtlarska zemlja, lumbrihumus, sijeno i travni bus iz vlastite proizvodnje. Rasadnička proizvodnja preduzeća “Park” odvija se na dvije lokacije i to u rasadniku u Nedžarićima u ulici Aleja Bosne srebrene 66, koji raspolaže sa oko 9 ha na kojoj je izgrađeno 6 .700 m2 stakleničkog prostora i u rasadniku u Sokolović Koloniji u ulici Umihane Čuvidina br.2 koji zauzima oko 28 hektara.

Rasadnička proizvodnja podrazumijeva proizvodnju balkonskog i vrtnog sezonskog cvijeca, trajnica i ukrasnog lisno- dekorativnog bilja, ukrasnog grmlja i drveca, travnog busena…

Kontakti:
Služba za proizvodnju i proizvodne usluge
Rukovodilac službe
doc.dr. Mufik Muslić, dipl.ing.hortikulture
Patriotske lige 58
Tel: + 387 33 560 576
Fax: + 387 33 560 561
E-mail: mufik.muslic@park.ba