Radna jedinica ”Sječa stabala”

Zadaci radne jedinice „Sječa stabala“ jesu vrlo specijalizovani, stručni i profesionalni poslovi orezivanja, njege, liječenja i sječe stabala na svim zelenim površinama u Kantonu Sarajevo, a po zahtjevu i dosadašnjim rezultatima rada i šire u Bosni i Hercegovini.

Certificirani i obučeni radnici ove jedinice imaju zadatak da izvrše:

– Njegu i zaštitu stabala, što podrazumijeva složene poslove njege, liječenja i zaštite stabala od raznih vanjskih utjecaja (truhlosti, povreda, zaraza, raznih bolesti, fizičkih oštećenja…);
– Orezivanje grana (osušenih, polomljenih…) i zaštita nastalih rezova specijalizovanim masama (konzerviranje);
– Oblikovanje krošnje stabla (tapijarenje), odnosno formiranje i uređenje krošnje;
– Orezivanje i rasterećenje lisne mase s krošnje stabla;
– Dekaptacija stabala, što podrazumijeva podmlađivanje starih stabala specijalnim tehnikama orezivanja;
– Sječa i uklanjanje svih vrsta stabala;
– Usluge hitnih intervencija za treća lica pomoću hidrauličnih auto-dizalica (poslovi na visinama);
– Ispomoć drugim preduzećima u poslovima uspostavljanja komunalne infrastrukture (trasiranje prostora za postavljanje elektro kablova, kablovske mreže, PTT kablova…).

Za svaku intervenciju, bilo planiranu Programom održavanja javnih zelenih površina ili kao uslugu za treća lica, u skladu s propisima i ISO standardima potrebno je ispoštivati važeće procedure.

RJ Sječa stabala obavlja i druge usluge na komercijalnoj osnovi, u skladu s zakonskom procedurom (uklanjanje ledenica, iznajmljivanje i rukovanje hidrauličnom autodizalicom…).

KONTAKT:
Šef RJ Izet Robović
Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 560
Fax: + 387 33 560 561
E-mail: odrzavanje@park.ba