Rasadnik Sokolović Kolinija

U ulici Umihana Čuvidina br. 2 u opštini Ilidža na parceli od oko od 28 hektara, od čega građevinski objekti zauzimaju 555.89 m2, staklenici 536.05 m2 , plastenici 329.81m2 , tople lijehe 876.63m2, a preostalih 27.27 ha obradiva površina, nalazi se rasadnik „Sokolović Kolinija“. Alejno i soliterno drveće, dekorativno grmlje, travni tepih (bus), lumbrihumus, jednogodišnje i dvogodišnje cvijeće, kao i uzgoj legala kalifornijske gliste samo su dio proizvodnih procesa kojim se naš rasadnik „Sokolović Kolonija“, osnovan kao sastavni dio „Park“ još davne 1955. godine, ponosno može pohvaliti.

Proizvodi rasadnika „Sokolović Kolonija“ mogu se nabaviti putem veleprodajne i maloprodajne mreže Preduzeća, a distribuiraju se i preko ostalih radnih jedinica Preduzeća koje izvode podizanje i rekonstrukciju zelenih površina .

Kontakt:
Voditelj Said Hrapović
ul. Umihane Čuvidine 2
Tel.: +387 33 515 194
Fax: +387 33 541 909
E-mail: said.hrapovic@park.ba