Finansijsko-knjigovodstvena služba

Finansijsko-knjigovodstvena služba obavlja poslove redovnog registrovanja finansijskih dokumenata, poslove finansijske operative, obračuna i isplate plaća i drugih naknada uposlenicima, obračuna i isplate obaveza po osnovu poreza, doprinosa, PDV-a, fakturisanja i naplate potraživanja…

Kontakt:
Rukovodilac Aida Bešlija
Ul. Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 565
Fax. + 387 33 560 561
E-mail: aida.beslija@park.ba