KJKP Park Sarajevo

U parku Koševo II prikupljeno opalo lišće, uređene površine u Hrasnici, a u Vogošći živa ograda

  Vremenske prilike nisu danas spriječile radnike preduzeća „Park“ da realiziraju planirane zadatke, da shodno Programu održavanja, kao najvećem godišnjem projektu ovog preduzeća, zelene površine na području šest općina u Kantonu Sarajevo očiste od smeća, izvrše uređenje, odvezu prikupljeni otpad i pripreme mlade sadnice za sniježne padavine koje nam meteorolozi najavljuju. U...

Novogodišnje paketiće dobile životinje u “Pionirskoj dolini”

Novogodišnje paketiće danas su dobili i stanovnici RZC“Pionirska dolina“ i zoo vrt. Piolina i njena mama bile su među prvima koje su požurile do svog novogodišnjeg paketića da provjere šta su to za njih pripremili njihovi hranioci. Mrki medvjed sadržaj svog novogodišnjeg paketića nije želio pokazati posjetiocima „Pionirske doline“ nego je isti...

Na Čengić Vili čišćenje obala Miljacke, u Prijedorskoj ulici saniran prokop, na Ilidži i u Vogošći orezana stabla

Ni izuzetno niske temperature nisu spriječile radnike preduzeća „Park“ da uspješno realiziraju današnje planove uređenja javnih zelenih površina na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće. Tako je danas u Starom Gradu i Centru osim odvoza prikupljenog otpada sa zelenih površina u nadležnosti preduzeća „Park“ , izvršena sječa...

U Novom Sarajevu ponovna mašinska košnja trave na obalama Miljacke, u Pejtonu uređenje zelenih površina, u Vogošći zaštita ukrasnog grmlja

U Novom Sarajevu ponovna mašinska košnja trave na obalama Miljacke, u Pejtonu uređenje zelenih površina, u Vogošći zaštita ukrasnog grmlja

Bez obzira na izuzetno niske temperature, nedostatak sniježnih padavina radnici preduzeća „Park“ i danas su iskoristili za uređenje javnih zelenih površina, zaštitu sadnica ukrasnog grmlja i mladih stabala, čišćenje smeća sa zelenih površina u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći. U ulicama Kranjčevićeva i Dajanli Ibrahim bega danas...

Rekonstruisana zelena površina u ulici Dajanli Ibrahim bega, vršena košnja trave na obalama Miljacke, organizirani odvoz otpada u šest općina u KS

Kako je i predviđeno Programom održavanja javnih zelenih površina, kao najvećim godišnjim projektom preduzeća „Park“, danas su radnici Sektora održavanja javnih zelenih površina aktivno uređivali i čistili zelene površine na području šest općina u Kantonu Sarajevo u kojima ovo preduzeće ima nadležnost održavanja istih. Tako su radnici preduzeća „Park“ zelenu površinu u...