JAVNOST RADA

JAVNOST RADA
Na ovoj stranici možete naći poslovne akte preduzeća koje se objavljuju po ”Uredbi o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čije je osnivač Kanton Sarajevo”.