ACER PALMATUM / Dlanolisni javor

ACER PALMATUM / Dlanolisni javor

Manje drvo ili veći grm, visine do 8 m, vrlo varijabilnog habitusa, porijeklom iz istočne Kine, Koreje i Japana. Ličće mu je na jesen prekrasno karmin-crveno.