ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“

ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“

ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“

Opis

/ Kultivar javora mliječi
Kultivar s najtamnijim listovima, koji dugo ostaju crnocrveni, a ostarjeli su zagasitijeg sjaja. Mlado lišće je tamnosmeđe, crveno i naborano. Raste kao i osnovna vrsta, te je i sličnog habitusa.