ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“

ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“

ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“

Opis

/ Kultivar javora mliječi
Naraste puno više u širinu nego u visinu. Vrlo je gusto razgranat kultivar. Mlađe lišće je sjajno i crveno. Lišće je normalno, oštro nazubljeno.