GAZANIA / Gazanija

Rast : bujan
Vrsta cvijeta: prost, krupan
Boja cvijeta: mahagoni, bijela
Početak cvjetanja: proljeće-ljeto
Grananje: široko razgranata
Visina: 35-45cm
Sadnja: kao lončanica ili u gredice na
otvorenom