TEKUĆE GNOJIVO ZA LISNO DEKORATIVNO BILJE

TEKUĆE GNOJIVO ZA LISNO DEKORATIVNO BILJE

Specijalno gnojivo namijenjeno je prihrani
travnjaka. Optimalan odnos
hranjivih materija oberbjeđuje stabilan
rast zelene mase nakon prihranjivanja i
odličan tamno zeleni travnjak.
Pakovanje: 0,5l