VIOLA / Maćuhica

VIOLA / Maćuhica

Rast : kompaktan
Boja cvijeta : žuta, plava, bijela
Veličina cvjetova: krupni
Početak cvjetanja: jesen, zima period
mirovanja, početak proljeća cvjetanje
Grananje: široko razgranata
Visina: 10-15cm
Sadnja: u gredice ili žardinjere –na
otvorenom