Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Skupština Preduzeća
• Edin Fehimović, predsjednik
• Selma Zunđa, član
• Emir Kadrić, član

2. Nadzorni odbor
• Adis Džabija, predsjednik
• Elmedina Bašić-Ešpek, član
• Rijad Mutapčić, član

2. Uprava Preduzeća:
• mr. Alen Ramić, direktor Preduzeća
• Suad Hećo, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina
• prof. dr. Mufik Muslić, izvršni direktor za proizvodnju i inženjering i kapitalne investicije