Drveće

Sve Drveće

ACER NEGUNDO / Jasenolisni javor
ACER NEGUNDO / Jasenolisni javor

ACER NEGUNDO / Jasenolisni javor

ACER PALMATUM / Dlanolisni javor
ACER PALMATUM / Dlanolisni javor

Manje drvo ili veći grm, visine do 8 m, vrlo varijabilnog habitusa, porijeklom iz istočne Kine, Koreje i Japana. Ličće mu je na jesen prekrasno karmin-crveno.

ACER PALMATUM “DISSECTUM“
ACER PALMATUM “DISSECTUM“

ACER PALMATUM “DISSECTUM“

ACER PLATANOIDES / Mliječ
ACER PLATANOIDES / Mliječ

ACER PLATANOIDES / Mliječ

ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“
ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“

ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“

ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“
ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“

ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“

AESCULUS HIPPOCASTANUM / Divlji kesten
AESCULUS HIPPOCASTANUM / Divlji kesten

AESCULUS HIPPOCASTANUM / Divlji kesten

BETULA PENDULA / Obična breza
BETULA PENDULA / Obična breza

BETULA PENDULA / Obična breza

CATALPA BIGNONIOIDES / Obična katalpa
CATALPA BIGNONIOIDES / Obična katalpa

CATALPA BIGNONIOIDES / Obična katalpa

CORYLUS AVELLANA “ATROPURPUREA“
CORYLUS AVELLANA “ATROPURPUREA“

CORYLUS AVELLANA “ATROPURPUREA“

FAGUS SYLVATICA / Obična bukva, evropska bukva
FAGUS SYLVATICA / Obična bukva, evropska bukva

FAGUS SYLVATICA / Obična bukva, evropska bukva

FRAXINUS EXCELSIOR / Bijeli, gorski jasen
FRAXINUS EXCELSIOR / Bijeli, gorski jasen

FRAXINUS EXCELSIOR / Bijeli, gorski jasen

GINKGO BILOBA / Ginkgo
GINKGO BILOBA / Ginkgo

GINKGO BILOBA / Ginkgo

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA / Likvidambar
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA / Likvidambar

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA / Likvidambar

LIRIODENDRON TULIPIFERA / Tulipanovac
LIRIODENDRON TULIPIFERA / Tulipanovac

LIRIODENDRON TULIPIFERA / Tulipanovac

MAGNOLIA KOBUS / Japanska magnolija
MAGNOLIA KOBUS / Japanska magnolija

MAGNOLIA KOBUS / Japanska magnolija

MORUS ALBA / Bijeli dud, bijela murva
MORUS ALBA / Bijeli dud, bijela murva

MORUS ALBA / Bijeli dud, bijela murva

PLATANUS ACERIFOLIA / Javorolisna platana
PLATANUS ACERIFOLIA / Javorolisna platana

PLATANUS ACERIFOLIA / Javorolisna platana