Polomljeno stablo u drvoredu u Barama

Dok radnici “Parka” ulažu nadljudske napore da urede i očiste što više površina, kako kroz redovne aktivnosti, tako i kroz akcije koje se proteklih dana uporedo realiziraju na terenu, pojedincima treba vrlo malo da taj trud minimaliziraju. Novi primjer uništavanja i vandalskom odnosa prema zelenilu desio se u Alipašinoj ulici, u prije nekoliko godina zasađenom drvoredu. Tačnije u Barama, u blizini gradskog groblja i benzinske pumpe polomljeno je i u potpunosti uništeno stablo u drvoredu. Ne zna se ko je počinilaca, ali po načinu na koji se odnosio prema stablu jasno je da je isključivo imao namjeru uništiti stablo, a time i javno dobro svih nas. Polomljeno stablo zatekli su radnici “Parka”, a o svemu je sačinjena i službena zabilješka koja će biti proslijeđena nadležnoj inspekciji. Materijalna šteta nanijeta je osim stablu i cjelokupnom drvoredu, jer i ukoliko se na isto mjesto zasadi novo, pitanje je hoće li imati priliku i da odraste. S druge strane cjelokupna slika do jučer prekrasnog drvoreda u Barama je narušena uništavanjem mladog drveta.

Ponovo preduzeće “Park” upućuje apel građanima da čuvaju i štite zelene površine, a da ukoliko su svjedoci uništavanja sadržaja na istima prijave to nadležnoj policijskoj stanici, općinskoj službi ili preduzeću “Park”.