“Park” uređuje drvored kestena i platana uz glavnu gradsku saobraćajnicu

 

U okviru akcijskih radova na uređenju i čišćenju zelenih površina u KS, jutros ekipa “Parka” specijalizovana za orezivanje i njegu stabala vrši poslove orezivanja i podizanja nivoa krošnji stabala u drvoredu uz glavnu gradsku saobraćajnicu. S jednom autokorpom vrši se orezivanje stabala kestena u drvoredu u ulici Zmaja od Bosne, a druga autokorpa iz koje specijalizovani radnici vrše ove poslove nalazi se u Bulevaru Meše Selimovića. Na tom lokalitetu danas će biti uređen drvored platana.