Edin Abdurahmanović imenovan za v.d. direktora preduzeća „Park“

Nadzorni odbor preduzeća „Park“ na drugoj radnoj sjednici imenovao je Edina Abdurahmanovića za vršioca dužnosti direktora KJKP“Park“ d.o.o.Sarajevo. Edin Abdurahmanović diplomirani je ekonomista, a Nadzorni odbor imenovao ga je da naredna dva mjeseca rukovodi preduzećem „Park“.
Nadzorni odbor prethodno je razriješio dužnosti v.d. direktora Amara Keču, zbog isteka mandata, na koji je imenovan 12. aprila ove godine. O daljnjem angažmanu Amara Keče u preduzeću „Park“ odlučit će novi v.d.direktora.

Abdurahmanović, će prema rješenju Nadzornog odbora odlučiti i o raspoređivanju dojučerašnjeg člana Uprave „Parka“ prof.dr. Mufika Muslića, kojeg je Nadzorni odbor također, shodno neusvajanju Izvještaja o poslovanju „Parka“ za 2017. godinu, razriješio dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i inženjering i kapitalne investicije u KJKP“Park“.