Učenici dvanaest škola u Centru imaju svoje botaničke kutke

Osnovci jedanaest osnovnih škola i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju od sada u svojim dvorištima ili u blizini školskih zgrada imaju svoj botanički kutak. Dvanaest mini botaničkih kutaka u školskim dvorištima projekat je započet proteklog mjeseca, a završen jučer, u realizaciji Općina Centar i preduzeće „Park“.
Osnovci s područja Općine Centar zajedno sa svojim nastavnicima i radnicima „Parka“ su od stabala, ukrasnog grmlja, ruža i sezonskog cvijeća izgradili svoje mini botaničke bašte i to u dvorištu „Katoličkog školskog centra Sv. Josip“ i OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“, u istom periodu u parku Koševo II, u blizini Austrijske kuće svoj zajednički botanički kutak izgradili su i učenici dvije osnovne škole i to „Musa Ćazim Ćatić“ i „Safvet-beg Bašagić“. Botanički kutak već imaju, čiste, održavaju i njeguju učenici OŠ“Hasan Kaimija“ na Soukbunaru u blizini objekta Mjesne zajednice, iz OŠ“Isak Samokovlija“ u ulici Franca Lehara, iz OŠ“Nafija Sarajlić“ na zelenoj površini u blizini dvorane „Juan Antonio Samaranch“, iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u svom dvorištu, iz OŠ“Hasan Kikić“ u ulici Dajanli Ibrahim-bega.
Krajem prošle i u proteklim danima ove sedmice svoj botanički kutak izgradit će i mladi ekolozi iz OŠ „Vladislav Skarić“ u školskom dvorištu, iz OŠ“Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, te iz OŠ“Alija Nametak“ također u školskim dvorištima.
Nabavku sadnica, sadnju i ukupnu realizaciju projekta finansirala je Općina Centar, odnosno Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje u saradnji sa Službom za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, a sadnice, pripremne radove, sadnju, kao i edukaciju osnovaca o postupku sadnje, njege i održavanja sadnica realiziralo je u potpunosti preduzeće „Park“.