Poziv građanima da prijave lokacije na javnim zelenim površinama na kojima grane stabala ili grmlja smanjuju vidljivost vertikalne signalizacije i javne rasvjete

Naredne sedmice od ponedjeljka (17.06.) do petka (21.06.) preduzeće „Park“ organizirat će akciju orezivanja grana stabala ili ukrasnog grmlja koje vozačima ili pješacima smanjuju potpunu vidljivost saobraćajnih znakova ili druge signalizacije i stubova javne rasvjete na javnim zelenim površinama. Zbog naglog bujanja vegetacije, primjetna je pojava da krošnje stabala i ukrasnog rastinja zaklanjaju vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, ali i rasvjetna tijela na stubovima javne rasvjete, a pošto preduzeće „Park“ posjeduje jedinicu specijalizovanu za ovakvu vrstu poslova, u okviru redovnih aktivnosti naredne sedmice intenzivirani će biti radovi na terenu i izvršeno orezivanje grana ili izbojaka koji zaklanjaju saobraćajne znakove ili rasvjetna tijela.
Preduzeće „Park“ ovim putem upućuje i poziv građanima s područja šest općina u KS i to iz Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće, u kojima ovo preduzeće ima nadležnost održavanja javnih zelenih površina da putem e-mail adrese: info@park.ba od ponedjeljka do petka prijave ukoliko su u svojim naseljima ili ulicama primijetili da krošnje ili njihovi dijelovi zaklanjaju vidljivost vertikalne saobraćajne signalizacije ili svjetiljki javne rasvjete.
Kako bi akcija bila što detaljnija i sveobuhvatnija na terenu, u realizaciju će biti uzete samo potpune prijave građana koje budu sadržavale tačno navedenu adresu i broj, fotografiju s terena na koju se prijava odnosi , kao i puno ime i prezime, te kontakt telefon osobe koja šalje prijavu.
Stoga od ponedjeljka od 7 sati, do petka do 14 sati molimo građane da nam prijave probleme ovakve vrste na gore propisan način kako bi naša jedinica specijalizovana za orezivanje i oblikovanje stabala na terenu potpuno i u datom roku obavila sve svoje zadatke planirane akcijom.