Predstavnici Parka i Općine Vogošća razgovarali o održavanju zelenih površina u ovoj općini

Predstavnici preduzeća Park i to v.d. direktora Edin Aburahmanović, v.d. izvršnog direktora Alma Bahtanović i rukovodilac RJ Vogošća Nihad Kerla danas su bili u radnoj posjeti ovoj općini, a s načelnikom Edinom Smajiće i pomoćnikom načelnika za komunalne poslove Fetahom Kadrićem razgovaralo se o dosadašnjem održavanju javnih zelenih površina u Vogošći, te budućoj saradnji. Preduzeće Park ima u Vogošći formiranu radnu jedinicu koja svakodnevno, shodno Programu održavanja, kao godišnjem projektu na više od 247.000 kvadrata zelenih površina (travnjaka) vrši poslove redovnog održavanja i zaštite zelenila. Prema Programu održavanja od početka sezone košnje, odnosno od aprila do sada pokošeno je ukupno 377.300 kvadrata travnajka, što ako se u obzir uzmu sve tri kategorije zelenila u Vogošći iznosi okl od 1,5 puta. Primjera radi travnjaci u Jošaničkoj ulici, koja je u I kategoriji od planiranih šest puta tokom ove godine, samo u prva dva mjeseca pokošene su već pet puta. Radilo se i na zamjeni i farbanju štafli na parkovskim klupama, kroz redovno održavanje. Dogovoreno je da u narednom periodu poseban akcenat bude stavljen na zelene površine (travnjake) u III kategoriji, unutar blokovskog zelenila i u padinskim dijelovima. Razgovaralo se i o zelenilu unutar novoformiranih naselja, kao što je u Vogošći naselje Rosulje. To naselje nije obuhvaćeno redovnim održavanjem koje se finansira iz Budžeta KS, pa je dogovor da lokalna zajednica i preduzeće Park pokušaju iznaći načine i obezbijede sredstva za uređenje i redovno održavanje travnjaka, odnosno košnju trave. Svakako najveći problem, posebno u ovom periodu kada je završen projekat “Javni radovi” jeste limitiranost brojem radnika, kao i iznalaženje sredstava za obnovu i modernizaciju mehanizacije.
Predstavnici Parka i Općine Vogošća razgovarali su i o načinima suzbijanja vandalizma na mobilijaru na dječijim igralištima, a dogovoreno je da se uskoro s predstavnicima Vlade KS ovaj problem pokuša riješiti uvođenjem video nadzora na prostorima namijenjenim djeci, koji zbog nehumanog odnosa odraslih prečesto biva uništen, polomljen i korišten u druge svrhe. Akcija Parka na orezivanje grana stabala i grmlja koji zaklanjaju vidljivost vertikalne saobraćajne signalizacije i stubova javne rasvjete bit će realizirana na području Vogošće, a orezivanje odraslih stabala unutar zelenih površina kao redovna aktivnost Parkove jedinice zadužene za njegu i zaštitu realizirat će se shodno rješenjima Općine, vodeći računa svakako i o procesu vegetacije i količini lisne mase na stablima. Predstavnici Parka zahvalili su se načelniku Smajiću i predstavnicima općinskih službi na ukazanoj pomoći pri izmještanju smještajnog objekta naše radne jedinice na novu lokaciju, odnosno na površinu u blizini sportske dvorane “Amel Bečković”, a dogovorena je u intenzivnija saradnja Općine Vogošća, preduzeća Park i Vlade KS.