Dnevni raspored Parkovih jedinica u šest općina u KS

 

Već tri mjeseca svakodnevno, što kroz redovne aktivnosti, što u sklopu akcije “Vrijeme je da čistimo” prioritetni zadatak Parkovih jedinica Sektora održavanja je krošnja trave na zelenim površinama u nadležnosti ovog preduzeća na području šest općina u KS. Naravno tu su i drugi poslovi kao što je izgrabljivanje i odvoz pokošene trave, orezivanje ukrasnog grmlja, uređenje cvjetnih gredica, ružičnjaka kao i svakodnevna higijena, odnosno prikupljanje smeća koje umjesto u korpama biva ostavljen na zelenim površinama, parkovskom mobilijaru, površinama za rekreaciju i zabavu.
Ni visoke temperature, te otežani uslovi rada nisu prepreka radnicima Parka da svakodnevno na terenu obavljaju poslove propisane Programom održavanja javnih zelenih površina.
Danas ekipe Parka u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći na više od 20 lokacija- ulica ili naselja obavljaju poslove održavanja, čišćenja i uređenja zelenih površina.
U Starom Gradu i Centru danas se radilo na orezivanju žive ograde u Šekerovoj i ulici Terezija, a mašinska košnja trave i prikupljanje iste osim u ove dvije ulice vršeno je na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, Asima Ferhatovića, Marcela Šnajdera i u Velikom parku. Na području Novog Sarajeva ekipa Parka danas je orezivala prerasle dijelove žive ograde u naselju Grbavica I, u ulicama Envera Šehovića, Kolodvorska, a mašinski je košena trava u ulicama Derviša Numića, Džemala Bijedića i Put života.
Mašinsku krošnju trave vršila je i ekipa zadužena za područje Novog Grada i to u ulicama Antuna Branka Šimića, Gradačačke, Branilaca Dobrinje i Dobrinjske bolnice, a u Gradačačkoj je orezana i živa ograda.
Na Ilidži i to u naselju Pejton, na površinama koje su u nadležnosti Parka pomoću kosilica pokošena je trava, a vršeno je i čišćenje otpada sa pješačkih staza koje prolaze kroz zelene površine. Redovno održavanje vršeno je i na lokacijama, koje su u nadležnosti ovog preduzeća na Igmanu i Bjelašnici.
U Igmanskoj ulici u Vogošći ekipa Parka radila je danas mašinsko uređenje travnjaka, prikupljanje pokošene trave, utovar i odvoz otpada, a u Parku penzionera orezivanje ruža i uklanjanje izbojaka s rastinja.
U Novom Sarajevu, kao i u ulici Tome Mendeša u Vogošći Parkov tim čiji zadatak je njega i odrzivanje odraslih stabala danas uz pomoć auto korpi vršili su svoje poslove shodno rješenjima općina.