Park orezuje drvored jasena na Ilidži

Pogodne vremenske prilike radnici preduzeća Park ovih dana, osim poslova na uređenju travnjaka, cvjetnih gredica, ružičnjaka, ukrasnog grmlja, koriste i za orezivanje krošnji stabala i njihovu pripremu za naredni zimski period. Tako danas radnici Parka uređuju krošnje jasena u drvoredu na obali Željeznice na Ilidži. Pomoću mehanizacije, odnosno auto korpi ekipe specijalizovana za orezivanje i njegu odraslih stabala podižu nivo krošnji stabala jasena na lijevoj obali Željeznice. U okviru redovnih radova danas tokom dana poslovi se izvode u dijelu ulice Hrasnička cesta od mosta prema bazenima. S obzirom da se radovi vrše iz zaustavljene (parkirane) auto korpe, u dijelu saobraćajnice pored stabla koje se orezuje, saobraćaj se preusmjerava u suprotnu traku. Molimo vozače, ali i pješake s obzirom da se drvored nalazi i uz pješačku stazu da poštuju upute Parkovih radnika, te da se oprezno kreću. Radovi na orezivanju grana jasena će se izvoditi periodično i bit će završeni u toku ove sedmice. Inače orezivanjem grana jasena u Hrasničkoj cesti osim podizanja nivoa krošnji, bit će uklonjene i stare i rizične grane, tako da će predmetni drvored biti spreman za naredni zimski period i sniježne padavine.
I u drugim dijelovima grada danas se užurbano radi na uređenju i čišćenju javnih zelenih površina. Danas će od korova i otpada biti očišćena cvjetna gredica u Malom parku, kao i cvjetne dekoracije uz objekat Higijenskog zavoda, u ulici Maršala Tita. U Odobašinoj i ulici Marcela Šnajdera u toku dana bit će uređeni i orezani nasadi žive ograde, a u Odobašinoj ulici danas je na programu uređenje travnjaka. Zeleni pojas uz glavnu gradsku saobraćajnicu u ulici Zmaja od Bosne također će danas biti uređen, a živa ograda u istoj ulici orezana.
I u Nedžarićima, kao i u Lukavičkoj cesti u toku je krošnja trave sa zelenog pojasa uz saobraćajnicu. Isti poslovi rade se i u pravcu Ilidže od Stupa uz glavnu saobraćajnicu, a u Hrasničkoj cesti uređuje se živa ograda. U Vogošći će danas u ulici Jošanička biti uređeni travnjaci, a pokošena trava pokupljena, a u ulici Samira Gradišća radi se orezivanje žive ograde.