Parking preko puta Pionirske doline ponovo u funkciji