Preduzeću Park danas isporučena nova pokretna radionica sa alatom

Ekipe Parka od danas na raspolaganju imaju i veliku pokretnu radionicu s alatom koja će olakšati njihove mnogobrojne poslove i aktivnosti na terenu. Danas je pokretna radionica isporučena preduzeću Park, a nabavljenu opremu u ima ovog preduzeća preuzeo je v.d.direktor Edin Abdurahmanović sa saradnicima. S obzirom da je nova oprema dio Sporazuma o finansijskom ulaganju Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS današnjoj primopredaji u krugu preduzeća Park prisustvovao je i ministar Srđan Mandić i predstavnici UNDP-a. Osim danas nabavljene radionice koja će višestruko koristiti preduzeću Park za brojne poslove prije svega mehanizacije i mašina, a time i održavanju zelenih površina, javne rasvjete, parkovskog mobilijara i opreme na dječjim igralištima, u proteklim danima oprema i alati obnovljeni su novim motornim pilama, puhačima za prikupljanje opalog lišća i pokretnim ljestvama. Ukupna vrijednost do sada isporučene robe kreće se oko 36.000 KM, a narednih dana bit će isporučena i mehanizacija i to auto korpa, traktor, samohodne kosilice za travu, kao i 50 radnih uniformi za radnike koji obavljaju poslove održavanja zelenila. Preostali dio opreme za rad odnosno mehanizacija bit će vrijednosti 464.000 KM, što će u potpunosti, s do sada nabavljenom opremom i alatima iznositi ukupno 500.000 KM, koliko je Sporazumom namijenjeno za preduzeće Park. I tokom današnje primopredaje pokretne radionice, ali i prezentacije ostatka opreme v.d. direktor Abdurahmanović istakao je potrebu ulaganja u opremu i mehanizacija ovog preduzeća, jer je dosadašnja oprema amortizovana i zastarjela, a nova će itekako poboljšati i ubrzati procese rada na terenu. Posebno je ovo značajno u vrijeme velikih akcija i radova, a poznato je da Park ovih dana na terenu realizira brojne radove pripreme zelenih površina, stabala i sadnog materijala za obilnije padavine, snijeg i niske temperature.