Tri nova moderna igrališta dobijaju mališani općine Centar

Tri nova, moderno opremljena igrališta od iduće sedmice dobit će mališani s područja općine Centar. Izgradnju igrališta opremljenih novim mobilijarom upravo je završilo preduzeće Park, a nalaze se u ulicama Zaima Šarca, Hamze Orlovića i u dvorištu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u ulici Asima Ferhatovića. Mališani ulice Zaima Šarca osim novoizgrađenog igrališta dobit će i rekonstruisanu sportsku plohu na kojoj su postavljene nove mreže za odbojku, golove za mali nogomet, a sanirana je i zaštitna ograda. Ekipe Parka zadužene za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina i dječijih igrališta novoizgrađeno dječije igralište u blizini Centra za socijalni rad opremili su modernim, standardiziranim mobilijarom za igru i zabavu, a ispod i oko svake sprave postavljena je anti stres podloga. Igralište ima i zeleni, hortikulturno uređeni prostor i to travnjake na koje je postavljen travni bus iz vlastite rasadničke proizvodnje Parka i sadnice ukrasnog grmlja i rastinja. I mališani Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju od sredine sljedeće sedmice moći se se igrati i rekreirati na novom i moderno opremljenom igralištu, koje također osim certificiranih sprava prilagođenih djeci ima i ugrađenu zaštitnu podlogu, a završeni su i hortikulturni radovi. I u ulici Hamze Orlovića urađeni su i završeni slični poslovi, a novo, odnosno rekonstruisano igralište ima sada umjesto starih i uništenih ima slične sadržaje kao i druga dva nova. Izgradnju igrališta na tri lokacije u potpunosti je finansirala Općina Centar u okviru ugovora s preduzećem Park o uređenju i rekonstrukciji manjih zelenih i drugih površina.