Radnici Parka pomoću mehanizacije PVB KS orezuju velike i opasne platane u Butmirskoj cesti

Započete aktivnosti preduzeća Park na orezivanju starih, vrlo opasnih i visokih stabala platana u ulici Butmirska cesta na Ilidži danas je pomogla i mehanizacija Profesionalne vatrogasne jedinica KS. Mehanizacija PVB podrazumijeva angažman vozila sa kranom čiji doseg je oko 30 metara, a radnici preduzeća Park danas uklanjaju ogromno stablo platana visoko preko 40 metara. Najviše dijelove krošnji radnici Parka prvo orezuju pomoću sajli i spuštaju ih na tlo što predstavlja vrlo opasan i zahtjevan zadatak, a onda iz krana orezuju dio po dio krošnje koji je dostupan. Inače na poslovima orezivanja platana u Butmirskoj cesti radnici Parka i to specijalizirana jedinica za sječu i orezivanje stabala i ekipa Parka zadužena za održavanje zelenila na području Ilidže radile su proteklog mjeseca i do sada su orezana sva stabla koje je Park u okviru vlastitih raspoloživih sredstava mogao dekaptirati. Od danas je za te poslove zatražena i pomoć od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, koje je i angažiralo PVB KS. Posao neće biti završen danas, bit će nastavljen i sutra. I u narednom periodu kada to budu dozvoljavali vremenski uslovi bit će potreban ovakav vid pomoći, jer još nekoliko desetina stabala u istoj ulici zahtijevaju ovakvu intervenciju pošto su opasna po stanovnike i prolaznike, stambene objekte i druga materijalna dobra u čijoj blizini se nalaze.