Preduzeće Park i JU Služba za zapošljavanje KS potpisali Aneks o angažmanu dodatnog broja pripravnika

Aneksom ugovora o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika, koji su danas potpisali v.d. direktora Edin Abdurahmanović i Nermin Pećanac, direktor JU Služba za zapošljavanje KS, još dva pripravnika svoje prvo radno iskustvo u narednim 12 mjeseci steći će u preduzeću Park. Naime ovim projektom koji je današnjim potpisivanjem Aneksa proširen ove godine zahvaljujući finansijskoj podršci Službe za zapošljavanje ukupno sedam visoko obrazovanih osoba prve radne zadatke obavljaju u preduzeće Park, jer prvobitnim ugovorom je na taj način za obavljanje pripravničkog staža u prvoj polovini godine angažirano pet osoba, a sada će to biti omogućeno za još dvije osobe bez radnog iskustva, a koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Prema riječima direktora Abdurahmanovića bit će to dva pravnika, koji će imati priliku da nakon obavljene stručne obuke i prvog radnog iskustva eventualno ostanu i dalje uposleni u ovom komunalnom preduzeću.
Svaka osoba angažirana po projektu zapošljavanja pripravnika mjesečno će imati naknadu u iznosu od 800 KM, a njihov angažman bit će finansiran sredstvima Službe za zapošljavanje KS, odnosno iz Budžeta KS. Inače današnjim potpisivanjem angažmana i stručnog osposobljavanja dodatnog broja pripravnika ukupno će na nivou godine biti zaposleno 87 osoba s visokom ili višom stručnom spremom, koje će prvi posao imati kod 57 poslodavaca koji su danas potpisali Aneks.
Prema najavama iz JU Služba za zapošljavanje KS početkom naredne godine ponovo će biti raspisan javni poziv na sličnom principu za poslodavce upravo za angažman novih mladih osoba za obavljanje pripravničkog staža.