Preduzeće Park u Vogošći zasadilo 45 mladih stabala

Projektom koji preduzeće Park realizuje sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS danas su zelene površine u Vogošći bogatije za 45 novih stabala. Zasadili su ih radnici preduzeća Park na tri lokacije i to u padinskim dijelovima i na površinama koje se nalaze iznad glavne ulice iz pravca Sarajeva. Od ukupno 45 novih stabala 40 je stabala crnogorice i to srebrenih smrča, a zasađeno je u pet mladih stabala brijesta. Lokacije na kojima su stabla zasađena nalaze se u Igmanskoj, Tome Mendeša i ulici Braće Kršo. Svaka sadnica mladih stabala danas zasađena u Vogošći proizvedena je i uzgojena u Parkovom rasadniku u Nedžarićima i Sokolović Koloniji i vlastiti je rasadnički proizvod ovog preduzeća. Inače u okviru projekta čija realizacija je počela sadnjom 129 stabala na Smiljevićima, te današnjih 45 u Vogošći u narednim danima preduzeće Park će zasaditi ukupno 699 stabala na brojnim lokacijama u Sarajevu. Projekat zajednički realiziraju preduzeće Park i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS. Jedna od lokacija koje će u naredna dva dana biti bogatije za nova stabla je površina između parka Betanija-Jezero i GAK-a, a na tom prostoru već je izvršena priprema i iskop zemljišta za sadnju. U narednim danima nova stabla preduzeće Park zasadit će i na izletištu Barice, na Soukbunaru, na Koševskom brdu u ulici Muhameda Hadžijahića, a svako stablo koje i narednih dana zasade radnici Parka vlastiti je rasadnički proizvod ovog preduzeća.