Novih 80 stabala radnici Parka danas zasadili u Novom Sarajevu i Novom Gradu

Sa novih 80 stabala na dvije lokacije danas su radnici preduzeća Park obogatili javne zelene površine u Novom Sarajevu i Novom Gradu. U okviru projekta s Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS čiju realizaciju je preduzeće Park počelo početkom sedmice danas je u ulici Put života u blizini Željezničke i Autobusne stanice i na Dobrinji na Trgu Sarajevske olimpijade uz šetalište pored rijeke Dobrinjke zasađen jednak broj srebrenih smrča. Konkretno na zelenoj površini pored saobraćajnice u ulici Put života jedna ekipa Parka od jutros sadi ukupno 40 komada srebrenih smrča, a isto toliko druga ekipa ovog preduzeća sadi uz šetalište na Dobrinji.
Od ponedjeljka do danas preduzeće Park na zelene površine u Novom Gradu, Novom Sarajevu, Centru i Vogošći zasadilo je ukupno 295 stabala crnogorice i bjelogorice. Narednih dana sadnja će biti nastavljena i na drugim lokacijama u Novom Gradu i Centru, a ukupno će u okviru ovog projekta koji finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, a u potpunosti realizira preduzeće Park biti zasađeno tačno 699 stabala. Kompletan sadni materijal vlastiti je rasadnički proizvod Parkovih rasadnika u Nedžarićima i Sokolović Koloniji, proizveden i uzgojen upravo za ovakvu vrstu projekata. Cilj trenutnog projekta kojim će ove jeseni stotinama mladih sadnica biti sanirane zelene površine u Kantonu Sarajevo jeste između ostalog planskom sadnjom stabala doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Sarajevu, smanjiti koncentraciju prašine, neutralizirati buku i slično.