Preduzeće Park i Općina Centar nastavili saradnju o korištenju opreme i mehanizacije

Preduzeće Park ove sezone uložilo je veliki napor kako bi saradnju s općinama u kojima održava javne zelene površine dovelo na najviši nivo, te kako bi lokalne zajednice i ovo komunalno preduzeće zajedničkim snagama radili na realizaciji raznih projekta koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem i poslovima. Jedan takav projekat nastavit će se realizirati i sa Općinom Centar, jer su danas v.d. direktora Parka, Edin Abdurahmanović i načelnik Centra, Nedžad Ajnadžić potpisali ugovor o korištenju mehanizacije koju je Općina Centar ustupila na korištenje ovom preduzeća. Naime, s obzirom na činjenicu da preduzeće Park u svom sastavu ima i ekipu koja je na raspolaganju Općini Centra kao ispomoć Općinskom štabu civilne zaštite, te da za potrebe ove općine Park realizuje brojne projekte i poslove tokom godine, ranijih godina na korištenje je dato specijalizovano, teretno vozilo sa priključcima. Danas potpisanim ugovorom i narednu godinu Park će teretno vozilo sa hidrauličnom dizalicom, alatima, kiper sandukom i cisternom koristiti za te namjene. Predmetno vozilo osim registrovane djelatnosti bit će korišteno i za raščišćavanje ruševina, čišćenje ulica, cisterna za prijevoz vode za piće, kao i druge poslove u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara prije svega s područja općine Centar. Prilikom današnjeg potpisivanja ugovora razgovarano je i o brojnim drugim projektima i planovima koje će preduzeće Park i Općina Centar pripremiti i realizirati u narednom periodu, a posebno tokom 2020. godine.