Osoblje Švicarske ambasade u BiH i preduzeće Park zasadili dva nova stabla u Vilsonovom šetalištu

Značaj svakog stabla itekako je vidljiv posebno u ovo doba godine kada je zagađenje zraka u Sarajevu na najvišem nivou. Upravo iz tih razloga, ali i zbog činjenice da svaka institucija i pojedinaca mogu ulagati i činiti male korake kako bi zajednički ozelenili što više gradskih površina vodilo se i osoblje Švicarske ambasade u BiH. Krajem prošle sedmice preduzeće Park realiziralo je njihovu ideju da novim stablima obogate drvored u Vilsonovom šetalištu, u blizini poslovnog objekta Ambasade. Uposlenici su uz stručni nadzor i pomoć zasadili dva stabla lipe nabavljen iz Parkovog rasadnika u Nedžarićima. Kako su istakli njihova potreba bila je da pruže podršku Općini Novo Sarajevo u obnovi Vilsonovog šetališta, ali da daju i svoj doprinos obogaćivanja javnih zelenih površina u Sarajevu. Cjelokupnu podršku dalo im je preduzeće Park, koje je obezbijedilo sadnice, izvršilo pripremu zemljišta, stručni nadzor, obezbijedilo zaštitu za nova stabla i preuzelo brigu o daljem uzgoju. Primjer osoblja Švicarske ambasade u BiH mogu slijediti i druge institucije i pojedinci, a sve njihove zahtjeve preduzeće Park realizirati će u skladu sa svojim resursima.