Završena rekonstrukcija i uređenje parka At Mejdan

Ugradnjom parkovskih klupa i korpi za sitni otpad na rekonstruisanom šetalištu preduzeće Park završilo je uređenje i obnovu parka At Mejdan u Starom Gradu. Ovaj park sada ima više kvadrata zelene površine, a rezultat je to projekta realiziranog u saradnji preduzeća Park, Općine Stari Grad, preduzeća Rad i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajeva. Ekipe Parka u proteklom periodu izvršile su hortikulturne radove izgradnje novih kvadrata travnjaka u parku, a preduzeće Rad je uporedno s tim izvršilo rekonstrukciju i izgradnju pješačke staza uz lijevu obalu Miljacke, od mosta Ćumurija do Latinske ćuprije. Postojeća pješačka staza, odnosno trotoar uz samu riječnu obalu proširen je do dva metra, čime je prostor do tada uzurpiran parkiranim automobilima dobio i potpuno novo šetalište uz ovaj park koji se nalazi pod zaštitom Zavoda. Preostali dio prostora, do tada prekriven betonom, ekipe preduzeća Park su revitalizirale i izgradile potpuno nove, inače vrlo neophodne kvadrate javnih zelenih površina u Starom Gradu.
Istovremeno je vršena i gradnja pješačkih staza koje kroz travnjak vode do lokacija na kojima će tokom ljeta biti postavljene ljetne bašte. Osim izgradnje novih 800 kvadrata travnjaka u parku At Mejdan preduzeće Park u sklopu novog šetališta zasadilo je 13 novih stabala. Zelene površine u At Mejdanu bogatije su i za 30 novih sadnica ukrasnog grmlja, ali i nove nasade žive ograde. Radnici Parka izvršili su orezivanje i oblikovanje postojećih thuja, žive ograde brijesta, ukrasnog grmlja, a uklonili su i očistili stare i osušene sadnice. Zemljište novog travnjaka prihranjeno je lumbrihumusom iz vlastite Parkove rasadničke proizvodnje. Od jučer je park At Mejdan bogatiji i za novih deset parkovskih klupa sa naslonom i isto toliko korpi za smeće sa pepeljarama. Na postojećim klupama Park je prethodno zamijenio oštećene i ofarbao ispravne štafle, i korpe za otpad. Nakon rekonstrukcije u parku At Mejdan postavljena je i info tabla o pravilima korištenja parkovskih površina. Na početku radova preduzeće Park je izvršilo i uklanjanje četiri stara i rizična stabla katalpi, a izvršena je i obnova već nekoliko puta uništavanog travnjaka u gornjem dijelu At Mejdana, gdje su do tada pojedinci ostavljali ostatke hrane za ptice i pse lutalice, zbog čega je stradao i travnjak, a parkovske površine izgledale neuredno i zapušteno.
Sve radove finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač nabrojanog bilo je preduzeće Park.
Odobrenje za revitalizaciju i rekonstrukciju zelenih površina dao je i Zavoda za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa KS, učestvovao u izradi idejnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije zelenih površina u At Mejdanu, a bio je i nadzor radova.