Preduzeće Park od prošle sedmice do sada na javnim površinama zasadilo 420 novih mladih stabala

Projektom sadnje gotovo sedam stotina stabala i saniranja devastiranih javnih zelenih površina koje preduzeće Park realizira od prošle sedmice u okviru tri dana ove sedmice sarajevske zelene površine obogaćene su s novih 125 stabala. Jutros su ekipe Parka koje realiziraju ovaj projekat u ulici Muhameda Hadžijahića odnosno na škarpi u blizini garaža i stambenih objekata gdje sade ukupno 30 stabala srebrenih smrča i pet stabala brijesta. Jučer su isti takav posao ove ekipe obavljale na području Soukbunara. Na lokalitetu bivšeg rezervoara zasađeno je 40 stabala srebrene smrče. U ponedjeljak novim stablima obogaćene su zelene površine, odnosno škarpa u blizini ulice Prijedorska odnosno naselja Aneks. Na tom lokalitetu ekipe Parka zasadile su ukupno 50 novih stabala i to 40 komada srebrenih smrča i 10 stabala brijesta. Inače ovim projektom predviđena je sadnja ukupno 699 stabala od čega je preduzeće Park tokom prošle sedmice na lokacijama u Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu i u Vogošći na devastiranim javnim površinama, kroz program sanacije zasadilo ukupno 295 stabala. Ako se tome doda i 125 stabala zasađenih od ponedjeljka ove sedmice do danas, za ukupno sedam radnih dana preduzeće Park realiziralo je gotovo dvije trećine projekta i zasadilo ukupno 420 stabala. U narednim danima preduzeće Park, odnosno ekipe zadužene za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih devastiranih površina bit će zasadit će još 279 stabala crnogorice i bjelogorice. Time će projektom koji preduzeće Park realizira sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS javne, zelene površine u Sarajevu i okolini obogatiti sa gotovo 700 novih, mladih stabala. Svako od tih stabala proizvedeno je i uzgojeno u Parkovim rasadnicima u Nedžarićima i Sokolović Koloniji, a u okviru ovog projekta koji za cilj ima sadnjom stabala na uništenim površinama smanjiti zagađenje zraka, buku, prašinu, poslove sadnje, prihrane, zaštite i slično finansira Ministarstvo.
U narednim danima plan je da sadnjom novih stabala biti izletište Barice, površine na području Ilidže, te u Novom Sarajevu i Novom Gradu unutar površina uz stambene objekte odnosno na blokovskom zelenilu.