SEKTORI I RADNE JEDINICE

O radnim jedinicama
Kako bismo što kvalitetnije pratili stanje na terenu, uređivali parkovske i druge zelene površine, na području šest općina (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) u Kantonu Sarajevo pri Sektoru održavanja javnih zelenih površina osnovane su radne jedinice,….
Naše poslovnice nalaze se općinama Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

 

Kontakti:
RJ Centar i Stari Grad
Rukovodilac RJ Inda Handžić-Bašić
Prušćakova 35
Tel.: +387-33-667-588
E-mail:odrzavanje@park.ba
RJ Novo Sarajevo
Rukovodilac RJ Sabahudin Bajić
Topal Osman paše 15a
Tel.: +387-33-616-220
E-mail:odrzavanje@park.ba
RJ Novi Grad
Rukovodilac RJ Vasvija Ćorić
Ive Andrića do br.9
Tel.: +387-33-541-375
E-mail:odrzavanje@park.ba

RJ Ilidža

Rukovodilac RJ Alen Ramić
Velika Aleja 19
Tel.: +387-33-621-140
E-mail:odrzavanje@park.ba

RJ Vogošća

Rukovodilac RJ Nihad Kerla
Braće Kršo bb
Mob.: +387-62- 992-272
E-mail:odrzavanje@park.ba
RJ Tehnička priprema i digitalni katastar
Rukovodilac RJ
Patriotske lige 58
Tel.: +387-33-560-579
E-mail:alma.bahtanovic@park.ba

 

« 2 of 2 »